Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 13/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 13/11/2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 33541 0 0, 1, 6
Giải 1 18187 1 1, 3, 9
Giải 2 27586 63534 2 2, 4, 5
Giải 3 90913 66761 53411
27236 38172 38933
3 3, 4, 5, 6
4 1, 7
Giải 4 1524 7378 6972 5487 5 4
Giải 5 6306 7766 7635
9601 8780 2954
6 1, 6
7 2, 2, 3, 5, 8
Giải 6 173 875 600 8 0, 6, 7, 7
Giải 7 22 25 47 19 9
Mã trúng Đặc Biệt: 3FN 11FN 13FN