Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 10/07/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 10/07/2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 32247 0 1, 4
Giải 1 44442 1 5, 6, 8, 9
Giải 2 45136 04973 2 0
Giải 3 84553 60540 57997
86083 33946 09789
3 1, 6
4 0, 2, 6, 6, 7
Giải 4 7678 1919 8001 8331 5 1, 3
Giải 5 0196 4360 2096
9884 6120 6316
6 0, 3
7 3, 8
Giải 6 515 946 763 8 3, 4, 5, 9
Giải 7 04 85 51 18 9 6, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3ZD 5ZD 14ZD