Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 06/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 06/11/2017

XSMB> Thứ 2 (Miền Bắc)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 03355 0 3, 7, 9, 9
Giải 1 63198 1 1, 7
Giải 2 67265 74091 2 0, 2, 7
Giải 3 08627 08872 06565
97981 47209 66111
3 0, 5
4 1, 7, 7, 7
Giải 4 7747 9530 1669 9175 5 5
Giải 5 6947 2368 8535
6122 0309 7020
6 4, 5, 5, 8, 9
7 2, 5
Giải 6 064 917 447 8 1, 5
Giải 7 07 85 03 41 9 1, 8
Mã trúng Đặc Biệt: 3FX 6FX 9FX