Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 03/07/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 03/07/2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 98586 0 2
Giải 1 78768 1 5
Giải 2 79258 98515 2 2, 7
Giải 3 81937 79158 07499
76454 68559 34239
3 1, 6, 7, 9
4 6
Giải 4 5951 3682 9175 7579 5 1, 4, 8, 8, 9
Giải 5 0797 6761 4672
2331 2427 6602
6 1, 4, 8
7 2, 5, 9
Giải 6 136 182 197 8 2, 2, 6
Giải 7 64 22 92 46 9 2, 7, 7, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 11YU 12YU 15YU