Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 02/10/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 02/10/2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 53707 0 5, 6, 7, 9
Giải 1 41428 1 1, 2, 3, 3
Giải 2 49298 27606 2 8, 8, 9
Giải 3 29042 80933 79440
17252 64890 13611
3 3, 7
4 0, 0, 2
Giải 4 3137 0729 8512 0328 5 1, 2, 2, 7
Giải 5 4351 3040 0013
4509 4385 3457
6 1
7
Giải 6 452 182 790 8 2, 2, 5
Giải 7 82 05 13 61 9 0, 0, 8
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 3DR 7DR 12DR