Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai 27/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai 27/11/2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 19011 0 1
Giải 1 49082 1 1, 3, 7, 7, 9
Giải 2 05791 72973 2 0, 2, 8
Giải 3 32413 48143 94178
25356 78252 70256
3 0
4 3
Giải 4 1920 6655 6256 5419 5 2,5,6,6,6,6,7,9
Giải 5 4817 6456 9457
5959 7763 6095
6 3
7 3, 8
Giải 6 722 995 801 8 0, 2
Giải 7 80 28 17 30 9 1, 5, 5
Mã trúng Đặc Biệt: 2GT 8GT 15GT