Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 01/10/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 01/10/2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 52863 0 0, 1
Giải 1 40694 1 6, 8, 9, 9
Giải 2 98926 31736 2 0, 2, 5, 6
Giải 3 04338 17043 18322
09690 85019 64319
3 1, 6, 6, 8
4 3, 3, 4, 7, 8
Giải 4 9100 3416 2847 4336 5
Giải 5 8018 3990 9731
3401 1568 3620
6 3, 8
7 4
Giải 6 025 494 874 8 3
Giải 7 43 83 44 48 9 0, 0, 4, 4
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 2DS 9DS 13DS