Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 29/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 29/04/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 54621 0 1, 4
Giải 1 45168 1
Giải 2 79790 49952 2 0,1,1,2,7,9
Giải 3 88360 30891 99629
70422 98040 58497
3 5, 8
4 0, 4
Giải 4 0421 5420 5427 8175 5 2, 8
Giải 5 3361 1404 2466
2301 4035 0544
6 0, 1, 6, 8, 9
7 2, 5, 7
Giải 6 272 369 077 8 4
Giải 7 95 84 58 38 9 0, 1, 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3UR 12UR 15UR