Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 26/08/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 26/08/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 76103 0 3
Giải 1 15693 1 3
Giải 2 42691 45558 2 0, 1, 3
Giải 3 02181 34413 44672
07323 16952 50230
3 0, 3, 7, 8, 9
4 3, 5
Giải 4 3390 8321 3445 2343 5 2, 2, 7, 8
Giải 5 2939 4157 3220
0233 1099 5469
6 5, 9
7 2, 5
Giải 6 788 765 175 8 1, 8
Giải 7 37 38 52 99 9 0, 1, 3, 9, 9
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 3BN 10BN 13BN