Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 25/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 25/11/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định) 

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 72680 0 1, 5, 9
Giải 1 39214 1 4, 8
Giải 2 22096 25548 2 5, 5, 6
Giải 3 85098 03389 10625
90826 19209 98335
3 5
4 0, 6, 7, 8
Giải 4 3376 7781 0086 8556 5 2, 6, 9
Giải 5 5005 7552 6618
4047 3462 7940
6 2
7 3, 6
Giải 6 573 789 659 8 0,1,6,8,9,9
Giải 7 46 88 01 25 9 6, 8
Mã trúng Đặc Biệt: 3GX 8GX 15GX