Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 23/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 23/09/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 18770 0
Giải 1 09867 1 3
Giải 2 55354 91672 2 0, 1, 3, 3
Giải 3 93994 82223 33021
54197 13852 23373
3 0
4 4, 6
Giải 4 6430 4244 7985 1673 5 0, 2, 4, 6
Giải 5 7187 8356 9750
3393 9120 0260
6 0, 2, 7
7 0, 2, 3, 3, 5
Giải 6 723 480 113 8 0, 5, 7
Giải 7 62 46 75 99 9 3, 4, 7, 9
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 3CD 7CD 10CD