Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 18/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 18/11/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định) 

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 01622 0 0, 6
Giải1 04620 1 2
Giải 2 40300 64756 2 0,2,2,4,5,8
Giải 3 16128 00525 32446
96672 12330 29506
3 0, 3, 8, 9
4 1, 2, 4, 6
Giải 4 0133 1744 6755 9922 5 5, 5, 5, 6
Giải 5 0138 0567 3494
3461 0812 5424
6 1, 2, 7
7 2
Giải 6 955 155 488 8 8
Giải 7 42 62 39 41 9 4
Mã trúng Đặc Biệt: 7FG 12FG 15FG