Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 16/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 16/09/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 38485 0 4, 7
Giải 1 58836 1 0, 1, 4
Giải 2 14830 51566 2 3, 6
Giải 3 67145 63932 27591
92710 92011 59404
3 0,0,1,2,6,9
4 3, 4, 4, 5
Giải 4 6492 6523 0714 2407 5 1
Giải 5 8092 9375 6730
7990 7643 1944
6 6
7 5
Giải 6 839 651 931 8 1, 5
Giải 7 44 81 91 26 9 0, 1, 1, 2, 2
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 1CM 11CM 15CM