Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 11/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 11/11/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 02893 0 8
Giải 1 35693 1 0, 5, 8
Giải 2 80315 51720 2 0
Giải 3 16298 09366 82187
32680 20871 42380
3 0, 1, 9
4
Giải 4 2577 1572 8259 2110 5 5, 9
Giải 5 9555 5274 2272
4130 0974 5084
6 6, 6
7 1,2,2,4,4,7,8
Giải 6 294 531 939 8 0, 0, 4, 7
Giải 7 66 08 18 78 9 3, 3, 4, 8
Mã trúng Đặc Biệt: 9FQ 13FQ 14FQ