Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 09/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 09/09/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 41715 0 6, 9
Giải 1 60783 1 5, 9
Giải 2 92453 45787 2 2, 2, 4, 7
Giải 3 37622 64127 96637
68968 74333 39553
3 1, 2, 3, 7
4 1, 3
Giải 4 9174 9122 6489 9332 5 3, 3
Giải 5 0143 0363 5606
4472 7424 8367
6 2, 3, 3, 7, 8
7 2, 4
Giải 6 763 941 719 8 3, 7, 9
Giải 7 31 62 09 97 9 7
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 8CV 9CV 11CV