Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 07/10/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 07/10/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 29424 0 2, 4, 4
Giải 1 39872 1 3, 6
Giải 2 89554 04390 2 4
Giải 3 95052 41051 50294
11904 22065 73755
3 3
4
Giải 4 3458 3713 7684 6088 5 1,2,4,5,6,8
Giải 5 4375 4397 4266
6316 3573 3267
6 4, 5, 6, 7
7 0, 2, 3, 5
Giải 6 570 733 691 8 4, 8
Giải 7 64 04 56 02 9 0, 1, 4, 7
Mã trúng Đặc Biệt: 2DK 3DK 11DK