Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 07/07/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 07/07/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 13786 0 0
Giải 1 24632 1 2, 5, 7
Giải 2 90768 30015 2
Giải 3 55180 81193 99038
75758 46190 94970
3 2, 7, 8
4
Giải 4 2157 0981 3082 3886 5 4, 6, 7, 8
Giải 5 2661 7995 9900
1092 7837 8492
6 1, 8, 9
7 0, 5
Giải 6 956 669 812 8 0, 1, 2, 6, 6
Giải 7 54 17 98 75 9 0,2,2,3,5,8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8ZB 9ZB 14ZB