Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 02/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 02/09/2017

XSMB> Thứ 7

(Nam Định)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 05731 0 2, 5, 8, 9
Giải 1 95085 1 2, 5, 9
Giải 2 40463 51219 2 2, 2
Giải 3 38322 98135 78276
48705 48384 99275
3 1, 1, 5
4 0, 4, 8
Giải 4 4412 8079 6840 0931 5 0, 4
Giải 5 7448 4291 9554
2150 4409 6408
6 1, 3
7 5, 6, 8, 9
Giải 6 322 999 602 8 4, 5
Giải 7 61 44 78 15 9 1, 9
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 2BE 11BE 13BE