Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 01/07/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 01/07/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 82721 0 4, 6, 7
Giải 1 86610 1 0,0,3,5,5,8
Giải 2 96434 02815 2 1, 4, 6, 6, 7
Giải 3 93884 86807 55545
69018 45713 86210
3 1, 4, 5, 7, 8
4 5
Giải 4 0427 4231 0506 3877 5
Giải 5 5704 8038 8385
3826 8635 0115
6
7 7
G6 992 481 987 8 1, 1, 4, 5, 7
G7 37 24 26 81 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8YS 9YS 11YS