Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 29/08/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 29/08/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 83998 0 2, 2
Giải 1 82802 1 4
Giải 2 89183 52762 2
Giải 3 35180 65695 87250
38637 36070 53891
3 7, 7, 8
4 1, 7
Giải 4 8872 5056 3141 7338 5 0, 5, 6, 6
Giải 5 6793 9702 0867
5660 9856 1469
6 0,2,2,6,7,9
7 0, 0, 2
Giải 6 737 262 366 8 0, 3
Giải 7 70 14 55 47 9 1, 3, 5, 8
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 2BK 3BK 14BK