Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 26/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 26/09/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 35043 0 5, 7
Giải 1 15189 1 2, 3, 4, 4, 6
Giải 2 02658 50030 2 7, 9
Giải 3 61729 29840 82499
40288 33875 50530
3 0, 0, 4
4 0, 3
Giải 4 5914 5965 5885 7557 5 7, 8
Giải 5 2974 9912 1914
8079 5234 4027
6 5
7 4, 5, 9
Giải 6 505 207 916 8 5, 8, 9
Giải 7 13 96 95 94 9 4, 5, 6, 9
Các mã trúng ĐặcBiệt 1 tỷ: 2DZ 11DZ 12DZ