Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 25/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 25/04/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 57149 0 7, 8
Giải 1 01245 1 0, 1, 2, 3
Giải 2 34607 43057 2
Giải 3 05436 33432 43808
99439 06253 36530
3 0, 0, 2, 6, 9
4 5, 5, 9
Giải 4 4261 8710 3895 6064 5 3, 5, 6, 7
Giải 5 0513 9256 4855
2973 9473 9012
6 1, 2, 4, 7
7 3, 3, 9
Giải 6 562 067 730 8 2
Giải 7 82 79 45 11 9 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10UM 12UM 15UM