Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 24/08/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 24/08/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 41949 0 1, 4, 5, 6
Giải 1 29634 1 5, 6
Giải 2 59142 09796 2 3, 7, 9
Giải 3 54129 35805 53674
54238 10045 02170
3 1, 4, 6, 8
4 1,2,4,5,8,9,9
Giải 4 1615 3279 7306 3801 5
Giải 5 6448 7293 0841
1944 0549 4469
6 1, 9
7 0, 4, 9
Giải 6 527 331 016 8
Giải 7 04 61 36 23 9 3, 6
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 8BQ 9BQ 15BQ