Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 16/05/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 16/05/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 99794 0 9
Giải 1 03794 1 0, 0, 2, 5
Giải 2 05224 95679 2 4, 5, 6
Giải 3 63512 16388 91015
24384 81287 93770
3 8
4 7
Giải 4 3926 7461 1925 2810 5 0
Giải 5 9910 1193 5161
7847 7974 0371
6 1, 1
7 0, 1, 1, 4, 9
Giải 6 738 750 694 8 4, 7, 8, 8
Giải 7 88 71 09 90 9 0, 3, 4, 4, 4
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7VM 12VM 13VM