Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 14/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 14/11/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 35397 0 4, 5, 5
Giải 1 50925 1 0, 3, 5
Giải 2 36637 97048 2 2, 5, 6, 9
Giải 3 63004 45155 05684
12032 39653 21669
3 2, 7
4 1, 6, 8
Giải 4 6310 2622 3705 3105 5 3, 5, 7
Giải 5 4476 5973 1861
3946 5329 9541
6 1, 1, 9
7 3, 6, 8
Giải 6 926 661 057 8 4
Giải 7 94 15 13 78 9 4, 7
Mã trúng Đặc Biệt: 9FM