Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 13/06/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 13/06/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 78061 0 2, 2, 6
Giải 1 74783 1 9
Giải 2 51037 06657 2 3
Giải 3 81606 28536 84094
15439 65733 46534
3 3,4,6,7,7,8,9
4 2
Giải 4 9965 1419 5491 8502 5 0, 4, 5, 7, 7
Giải 5 1381 4498 5742
2350 8923 8738
6 1, 5, 5
7
Giải 6 254 002 087 8 1, 3, 7
Giải 7 65 55 57 37 9 1, 4, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8XV 11XV 13XV