Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 12/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 12/09/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 76795 0 0
Giải 1 12254 1 0, 3, 6, 6
Giải 2 54000 19673 2 2, 3
Giải 3 52987 03110 27796
52148 48390 34546
3 7
4 0, 6, 8, 8
Giải 4 1740 8384 6598 3948 5 4
Giải 5 7522 9097 9423
6668 2260 8613
6 0, 8
7 3
Giải 6 790 590 316 8 2, 4, 7
Giải 7 82 37 16 96 9 0,0,0,5,6,6,7,8
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 5CR 7CR 11CR