Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 11/07/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 11/07/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 69010 0 3, 3
Giải 1 67993 1 0
Giải 2 07243 74222 2 2
Giải 3 43563 25645 38603
94196 84686 65992
3 4, 6, 8, 9
4 3, 5, 6, 8
Giải 4 4388 2558 1103 1164 5 8
Giải 5 6881 9736 1748
2761 6639 5634
6 1, 3, 3, 4
7
Giải 6 638 746 199 8 0, 1, 1, 6, 8
Giải 7 91 81 63 80 9 1, 2, 3, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2ZE 7ZE 14ZE