Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 10/10/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 10/10/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 62571 0 9
Giải 1 14111 1 1, 6
Giải 2 52640 72477 2 3, 4
Giải 3 22624 85555 31666
72358 04216 34556
3 0
4 0, 2, 7
Giải 4 3857 2177 5423 5371 5 4,5,6,7,8,9
Giải 5 2871 7386 9887
7842 9282 7030
6 6, 8, 9
7 1, 1, 1, 7, 7
Giải 6 284 309 259 8 2, 4, 6, 7
Giải 7 54 69 47 68 9
Mã trúng Đặc Biệt: 11DF