Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 07/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 07/11/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 71038 0 1, 4
Giải 1 69022 1 3, 6, 8
Giải 2 08725 27835 2 2, 5, 7
Giải 3 74360 80758 28880
76601 11491 55755
3 3, 5, 8, 8, 8
4 6, 7
Giải 4 1546 1492 2364 4966 5 1, 5, 8
Giải 5 0704 5395 1527
1938 5047 3862
6 0, 2, 4, 6
7
Giải 6 698 316 633 8 0
Giải 7 18 13 51 38 9 1, 2, 5, 8
Mã trúng Đặc Biệt: 12FV