Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 04/07/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 04/07/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 89148 0 0, 6
Giải 1 97138 1 0, 1, 5
Giải 2 14580 51157 2 1
Giải 3 27070 71380 73711
20477 09438 94621
3 4, 5, 7, 8, 8
4 1,2,4,4,8,8
Giải 4 0481 9242 1434 2898 5 7
Giải 5 7337 2315 7172
0241 7744 4706
6
7 0, 2, 7
Giải 6 910 244 248 8 0, 0, 1, 8
Giải 7 35 88 99 00 9 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1YV 9YV 14YV