Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba 28/11/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba 28/11/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 36205 0 4, 5, 7, 9
Giải 1 26982 1 2
Giải 2 79959 18340 2 7
Giải 3 73986 89535 66109
51712 13868 19576
3 5
4 0, 0, 6
Giải 4 2346 6004 8791 0474 5 2, 9
Giải 5 6199 3797 4475
7227 7584 3483
6 8
7 4, 4, 5, 6
6Giải 080 107 652 8 0, 2, 3, 4, 6
Giải 7 40 74 94 99 9 1, 4, 7, 9, 9
Mã trúng Đặc Biệt: 13GS