Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 ngày 22/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 ngày 22/04/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 59036 0 0
Giải 1 08440 1 0, 1, 2
Giải 2 87300 98127 2 0, 0, 7
Giải 3 23136 17174 15330
14453 96464 41560
3 0, 4, 5, 6, 6
4 0, 2
Giải 4 2420 4834 9497 2072 5 3
Giải 5 0785 1761 2942
7512 8411 8962
6 0, 1, 2, 4, 5
7 2, 3, 4, 5
Giải 6 765 735 320 8 5
Giải 7 10 95 73 75 9 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6UH 9UH 14UH