Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 08/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 08/04/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 99346 0 2,3,3,5,6,6,8
Giải 1 83485 1 6, 7
Giải 2 87381 57937 2 5, 7
Giải 3 53941 45773 73471
75803 27305 90006
3 6, 7, 9
4 1, 5, 6
Giải 4 2039 6917 2573 6608 5 1, 8
Giải 5 7951 5602 5484
9792 9306 7627
6
7 1, 3, 3
Giải 6 603 658 736 8 1, 4, 5
Giải 7 25 16 95 45 9 2, 5
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8TR 11TR 13TR