Kết quả xổ số miền bắc hôm nay thứ 7 ngày 01/04/2017

Kết quả xổ số miền bắc hôm nay thứ 7 ngày 01/04/2017

XSMB> Thứ 7 (Nam Định)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 03235 0 3, 5
Giải 1 64632 1 0,1,1,2,6,7
Giải 2 96043 45352 2 1, 2, 7
Giải 3 00175 41554 35168
90297 96680 80064
3 2, 5, 9
4 3
Giải 4 8911 7721 1916 4705 5 2, 4
Giải 5 8960 4181 0310
4439 8722 8712
6 0, 4, 8
7 5, 9
Giải 6 679 788 027 8 0, 1, 8
Giải 7 11 17 91 03 9 1, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TH 12TH 15TH