Kết quả xổ số miền bắc hôm nay thứ 6 ngày 31/03/2017

Kết quả xổ số miền bắc hôm nay thứ 6 ngày 31/03/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 57214 0 8, 9
Giải 1 25675 1 2, 4, 9
Giải 2 88677 72819 2 3
Giải 3 49136 99499 77366
24508 41256 17712
3 1, 6, 6, 7, 9
4 1, 6
Giải 4 4850 6076 4941 8662 5 0, 6, 8
Giải 5 6137 0183 0258
2131 5136 6498
6 2, 6, 9
7 3, 5, 6, 7
Giải 6 581 346 909 8 1, 3
Giải 7 23 73 39 69 9 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 6TG 12TG 15TG