Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 ngày 14/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 ngày 14/04/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 78123 0 0, 4, 6
Giải 1 60370 1 2
Giải 2 44123 81141 2 3, 3, 4
Giải 3 38761 08184 81840
80471 95452 70706
3 4
4 0, 1, 1, 2
Giải 4 9904 0896 6441 7724 5 2
Giải 5 9679 2481 5270
8400 8634 0082
6 1
7 0,0,1,3,6,7,9
Giải 6 097 612 577 8 1, 2, 4
Giải 7 42 73 76 98 9 6, 7, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TZ 7TZ 14TZ