Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 ngày 07/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 ngày 07/04/2017

XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 27281 0 0, 1, 4
Giải 1 91747 1 7
Giải 2 93338 48993 2 0
Giải 3 44842 47859 83497
23959 20479 24760
3 3, 6, 8
4 1, 2, 7
Giải 4 8520 9933 0681 2101 5 3, 9, 9
Giải 5 5800 4192 3536
4479 5165 6660
6 0, 0, 3, 5
7 9, 9
Giải 6 317 496 187 8 1, 1, 7
Giải 7 63 41 53 04 9 2, 3, 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5TQ 11TQ 14TQ