Kết quả xổ số miền bắc hôm nay thứ 5 ngày 30/03/2017

Kết quả xổ số miền bắc hôm nay thứ 5 ngày 30/03/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 98628 0 1, 4, 7
Giải 1 33442 1 1, 3, 4, 4, 6
Giải 2 93343 24431 2 4, 5, 8
Giải 3 58851 00039 38265
91214 13825 71804
3 1, 3, 9
4 1, 2, 2, 3, 3
Giải 4 1733 0813 1741 3785 5 1, 1
Giải 5 0442 2543 8507
9701 3924 7562
6 1, 2, 5
7 4
Giải 6 914 151 816 8 5
Giải 7 11 92 61 74 9 2
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TF 8TF 13TF