Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 20/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 20/04/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 64829 0
Giải 1 56685 1 8, 9
Giải 2 93870 61618 2 9, 9
Giải 3 24233 34184 43393
58282 66831 22367
3 0, 1, 3, 5, 8
4 0, 0
Giải 4 1087 7887 2940 9730 5 0, 7, 7
Giải 5 6319 6838 7081
6697 4557 3799
6 0, 7
7 0
Giải 6 250 935 157 8 1,2,4,5,7,7
Giải 7 98 60 40 29 9 3, 7, 8, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7UF 11UF 13UF