Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 13/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 13/04/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 37311 0 6, 7, 9
Giải 1 88349 1 0, 1, 6, 6, 7
Giải 2 63059 07116 2
Giải 3 55496 20586 98255
22454 94793 54574
3
4 3, 9
Giải 4 9568 4893 2366 9309 5 2,4,5,6,8,9
Giải 5 2110 5556 6881
6352 6575 3616
6 6, 8
7 3, 4, 5
Giải 6 207 306 258 8 1, 6
Giải 7 43 99 73 17 9 3, 3, 6, 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TY 7TY 10TY