Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 06/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 06/04/2017

XSMB> Thứ 5 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 55708 0 3, 4, 8
Giải 1 79948 1 2, 2, 8
Giải 2 63367 90852 2 5, 6
Giải 3 63197 79012 77626
56843 11525 20904
3 0, 6, 9, 9
4 0, 3, 8
Giải 4 2939 4367 9840 8750 5 0, 1, 2, 2
Giải 5 0718 9639 3012
7477 4730 1903
6 7, 7
7 3, 4, 7
Giải 6 973 574 296 8 4
Giải 7 51 84 52 36 9 6, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7TP 11TP 13TP