Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 19/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 19/04/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 92086 0 1, 3, 5, 7
Giải 1 41681 1 7
Giải 2 52862 80061 2 5, 5, 7
Giải 3 37227 69989 28943
99834 97152 12844
3 4, 8
4 3, 3, 4, 4
Giải 4 5505 9743 9038 0671 5 1, 2, 3
Giải 5 7171 0182 0076
9717 4360 6653
6 0, 1, 2
7 1, 1, 6
Giải 6 601 925 203 8 1, 2, 6, 9
Giải 7 51 07 44 25 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1UE 7UE 8UE