Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 12/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 12/04/2017

XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 64924 0 0, 3
Giải 1 31562 1 0, 1, 5, 9
Giải 2 70553 78600 2 0, 4, 5, 5
Giải 3 73175 81560 21988
19344 08419 51925
3 1, 4, 4, 8
4 4, 5, 6
Giải 4 9620 7710 3734 6234 5 1, 2, 3, 4
Giải 5 4745 7731 2738
1946 6625 8888
6 0, 2
7 5
Giải 6 251 303 352 8 4, 8, 8
Giải 7 84 11 54 15 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TX 6TX 13TX