Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 ngày 18/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 ngày 18/04/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 03215 0 0, 1
Giải 1 42141 1 0, 5, 9
Giải 2 28199 40238 2 4
Giải 3 30888 80947 91996
45310 91450 81998
3 6, 7, 8
4 1, 7, 8
Giải 4 7859 6948 8419 0867 5 0, 9
Giải 5 7094 5800 5863
2263 6224 1689
6 3, 3, 7
7 1
Giải 6 136 190 997 8 7, 8, 9
Giải 7 01 37 87 71 9 0,4,6,7,8,9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7UD 9UD 11UD