Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 ngày 04/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 ngày 04/04/2017

XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 69919 0 2
Giải 1 10955 1 0, 9
Giải 2 56769 71887 2 2, 6
Giải 3 38563 49922 09585
12289 29226 05283
3 3, 4, 7
4 1, 3
Giải 4 0833 0351 0261 9664 5 1, 3, 5, 7
Giải 5 3934 4553 8357
9186 6837 5543
6 1, 3, 4, 5, 9
7 2
Giải 6 202 584 765 8 3,4,5,6,7,9
Giải 7 99 41 72 10 9 9
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 1TM 3TM 9TM