Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 ngày 17/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 ngày 17/04/2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 45622 0 3, 4, 4, 5, 9
Giải 1 10333 1 5, 6, 6, 9
Giải 2 97980 99228 2 1,2,2,3,4,8
Giải 3 95867 56722 99067
25397 47504 07158
3 3, 8
4 8
Giải 4 8616 6723 7538 9951 5 1, 8
Giải 5 2181 4895 5409
3116 2304 3848
6 5, 7, 7
7
Giải 6 724 615 105 8 0, 1
Giải 7 03 19 65 21 9 5, 7
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 5UC 7UC 10UC