Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 ngày 10/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 ngày 10/04/2017

XSMB> Thứ 2 (Hà Nội)

ĐẦU

ĐUÔI

Đặc biệt 34343 0 3, 5, 6, 9, 9
Giải 1 48005 1 1, 1, 4, 4, 5
Giải 2 80167 32078 2 2, 2, 6
Giải 3 80977 46463 97626
75609 00115 11641
3 0, 8
4 1, 3, 4
Giải 4 4298 6395 1611 8961 5
Giải 5 1703 8430 5514
1976 0322 2609
6 1, 3, 7
7 4, 6, 7, 8
Giải 6 438 974 011 8
Giải 7 22 44 06 14 9 5, 8
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4TU 9TU 14TU