Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 27/08/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 27/08/2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 85886 0 2, 6
Giải 1 44260 1 2
Giải 2 17539 19782 2
Giải 3 22702 37075 90043
79552 25149 37712
3 1, 5, 5, 7, 9
4 3, 9, 9
Giải 4 1349 3386 5096 4683 5 0, 2, 8
Giải 5 2035 1531 0795
9550 8966 8806
6 0, 4, 6
7 5
Giải 6 685 764 890 8 2,3,5,6,6,8
Giải 7 37 58 35 88 9 0, 5, 6
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 9BM 11BM 12BM