Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 17/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 17/09/2017

XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình)

ĐẦU ĐUÔI
Đặc Biệt 94612 0 0, 1
Giải 1 05874 1 1, 2, 5
Giải 2 24790 20095 2 4, 7, 9
Giải 3 57500 30715 12324
43840 50844 36001
3 0, 0, 2, 7
4 0,3,3,4,5,7
Giải 4 7288 2030 5529 9011 5 5
Giải 5 2576 3081 7532
6643 3643 2347
6 3
7 4, 6
Giải 6 227 330 645 8 1, 8
Giải 7 63 37 92 55 9 0, 2, 5
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 11CL 12CL 14CL